Fångö Taxibåtar

Priser


Destinationer till fast pris

Kättilö, Fångö, Kråkmarö, Bondekrok
600 SEK
Håskö, Armnö
Häradskär
700 SEK
800  SEK
Harstena, Gräsmarö, St.Ålö, Bokö
Charter och personaltransporter
1200 SEK
Pris per timme   
Pris per sjömil                                                                         
980 SEK
73 kr

För övriga gruppriser och godstransporter kontakta oss5 personer och fler/pris per person

Kättilö, Fångö, Kråkmarö, Bondekrok
150 SEK
Håskö, Armnö, Häradskär
175 SEK
Harstena, Gräsmarö, St.Ålö. Bokö
250 SEK

Pris per person/Postturen

Halva priset för barn upp till 12 år


Ni kan betala på plats med kort eller swish
Swishnr: 123 185 70 93


                                          
350 SEK